Innovateam = innovatief team

Innovateam is een initiatief van 4 creatieve en ondernemende personen met een heel verschillende achtergrond. In het voorjaar van 2016 hebben zij elkaar in een aantal brainstormsessies nader leren kennen. Er is een gemeenschappelijke interesse in het bedenken van: verbeteringen van bestaande producten, nieuwe producten of diensten. Ook worden kansen gezien voor de aanpak van de maatschappelijke uitdagingen, zoals de realisering van de Europa2020-doelstellingen, i.c. realiseren van een energiereductie en verlaging van de CO2-uitstoot. 

ONS MOTTO IS:
“GROOTS DENKEN, KLEIN BEGINNEN”.